کتاب جدید آکنه بهمراه اسامی متخصصین پوست کل کشور

http://ketabesabz.com/book/15670/مروری-جامع-بر-علل-و-درمان-آکنه

این کتاب مروری جامع بر علل و درمان آکنه دارد. تمامی عواید این کتاب به بچه های عزیز محک خواهد شد. از توجه شما سپاسگزارم 

/ 0 نظر / 32 بازدید