زندگی با کلمات مثبت یا کلمات منفی؟


  

تاثیراستفاده مثبت ازکلمات درزندگی: کلمات،عقاید شکل گرفته وافکاربیان شده هستند. به عبارت ساده آنچه می گویی فکری است که بیان می شود.

 

تاثیراستفاده مثبت ازکلمات درزندگی:

کلمات،عقاید شکل گرفته وافکاربیان شده هستند. به عبارت ساده آنچه می گویی فکری است که بیان می شود. کلمه ها و اندیشه ها دارای امواجی نیرومند هستند که به زندگی و امورمان شکل میدهند.
همه ما می توانیم استفاده از کلمه ها و اصطلاح های مثبت را در سطح جامعه گسترش داده و انرژی مثبت را بین همه پخش کنیم.
امروزه ثابت شده که کلمات منفی نیروی منفی به سمت شخص می فرستد و اورا به سمت منفی و بیماری سوق می دهد! به طورمثال وقتی به ما می گویند " خسته نباشی" دراصل خستگی را به یاد ما می آورند و ناخودآگاه احساس خستگی می کنیم. باخودتان امتحان کنید! امااگر به جای آن از یک عبارت انرژی زا استفاده شود نیروی مثبت و سازنده ای را به افراد هدیه می دهیم.
 به جای:
پدرم درآمد                  بگوییم                خیلی راحت نبود
خسته نباشید             بگوییم                خداقوت
دستت درد نکنه          بگوییم                ممنون از محبتت
دروغ نگو                     بگوییم                راست میگی؟ راستی؟
گرفتارم                       بگوییم                درفرصت مناسب باشما خواهم بود
خدا بد نده                    بگوییم                خدا سلامتی بده
قابل نداره                    بگوییم                هدیه برای شما
شکست خورده            بگوییم                باتجربه
مگه مشکل داری؟       بگوییم                مگه مسئله ای داری؟
فقیرهستم                   بگوییم                ثروت کمی دارم
بد نیستم                      بگوییم                خوب هستم
به درد من نمی خورد    بگوییم                 مناسب من نیست

مشکل دارم                  بگوییم                 مسئله دارم
جانم به لبم رسید          بگوییم                 چندان هم راحت نبود
فراموش نکنی               بگوییم                 یادت باشه
داد نزن                          بگوییم                 آرام باش
مریض وغمگین نیستم    بگوییم                 من سالم و با نشاط هستم
غم آخرت باشد               بگوییم                 شما را در شادی ها ببینم       ببخشید مزاحمتون شدم  بگوییم      از اینکه وقت دراختیار من گذاشتید متشکرم

وقتی بعد ازمدتی همدیگررا می بینیم، به جای توجه کردن به نقاط ضعف همدیگر و نام بردن از آنها عبارات دیگری که نه تنها بیانگر نقاط ضعف طرف مقابل نیست بلکه نوعی اعتماد به نفس را به مخاطبمان القاء می کند را بکار میبریم البته می توان درباره ی موضوعات مشترک، با محوریت مثبت باهم صحبت کنیم.

شماهم می توانید به این لیست مواردی رو اضافه کرده و برای دیگران بفرستید.

منبع: دکترحورایی-حلت

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید