آزمون اول مشاوران علمی

1. عامل شوره سر چیست؟

2. درصد سورفکتانت در شامپوی موی چرب چه میزان است؟

3. علت ریزش ارثی مو چیست ؟

4. عوارض دی هیدروتستوسترون را نام ببرید.

5. کارتاموس چیست؟

6. مهمترین ترکیب چای سبز چیست ؟

7. کدام یک از عوامل زیر در ریزش ارثی نقش دارند؟

الف. تستوسترون   ب. دی هیدرو تستوسترون ج. اتصال دی هیدرو تستوسترون به رسژتور آندروژنی د. همه موارد

8. به نظر شما نقش بابونه در تونیک موی هربکس می تواند داشته باشد؟

9. دوره درمان و طرز مصرف تونیک موی هربکس را شرح دهید؟

10. مهمترین ترکیبات شامپو بدن کدامند؟

11.موفق ترین مشاوره هفته خود را شرح دهید؟

/ 0 نظر / 35 بازدید