شعر یک مصرف کننده شامپو پرمون

ضمن قدردانی و سپاس فروان از آقای بهمن علی کرمی شعر ایشان در مورد پرمون را در اینجا ذکر می کنم:

کند موی مرا رخشان و گلکون        چو شویم موی خود با شامپو

کند آغاز عشق لیلی مجنون      چو سر شوید به پرمون لیل مجنون

جوانی یادم آرد چون جوانان        به پرمون موی خود سازند موزون

طراوت را دوباره آورد باز             به هر جایی که پرمون کرده افسون

نظر از دولت افتاده باید             که از پرمون شده صد بار ممنون

    ب.ع.دولت

 

/ 0 نظر / 46 بازدید