آگهی دعوت به همکاری

داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به نماینده علمی  دارای سابقه کار برای مناطق مختلف تهران نیازمند است.

مهلت تماس تا تاریخ 31 اردیبهشت

www.parmoon.co

تلفن تماس:88948885 داخلی 115

ایمیل:farshad.borom@gmail.com

/ 0 نظر / 42 بازدید