1)ترپینن 4 – ال چیست؟

2) خواص شامپو سویا را صرفا نام ببرید؟

3) آلیسین چیست؟

4) موفق ترین ویزیت یا مشاوره این هفته را شرح دهید؟

 5) عامل شوره سر چیست نام ببرید و راهکار درمان آن را تشریح کنید؟

6) خانمی بارداری با علائم خارش بدن به شما رجوع می کند پیشنهاد شما چیست؟

7)فردی با موهای رنگ شده و خشک و کف سر بسیار چرب مراجعه می کند، چه پیشنهادی دارید؟

8) پروفسور آرتور پن فولد کیست؟

9)فردی با علائم پسوریازیس به شما رجوع می کند پیشنهاد شما چیست؟

10)قوی ترین ضد شوره گیاهی بین 108 گونه گیاهی در آزمایشگاه را ذکر کنید؟

11) رقبای شامپو روغن درخت چای را نام ببرید و امتیازات روغن درخت چای را نسبت به آنها به طور دقیق ذکر کنید حداقل 3 مورد؟

12)چرا شامپو چای سبز بهترین شامپوی موی چرب است از نظر علمی و ترکیبی با  سایر شامپوهای موی چرب مقایسه کنید؟