موخوره یا تریکوپتیلوزیس

به چند شاخه شدن انتهای موها با شکاف طولی در مسیر موها موخوره گفته می شود که ناشی از آسیب های فیزیکی یا شیمیایی وارد بر مو می باشد .

از آسیب های فیزیکی می توان به برس زدنهای شدید ، استفاده مکرر از سشوار یا اتوی مو یا بیگودی و ... اشاره نمود. آسیب های شیمیایی شامل رنگ مو و اکسیدان و مواد شیمیایی دیگر که جهت صاف یا فر کردن مو بکار می رود است .

مو خوره در افراد با موهای خشک و شکننده هم دیده می شود. چون بخش مرده مو دچار آسیب شده است و در این ناحیه قدرت ترمیم وجود ندارد .

کوتاه کردن موها و استفاده از شامپوهای ملایم و غیر محرک و ماسک های ترمیم کننده در بهبودی بیماری موثر است ولی در نهایت پرهیز از عوامل فیزیکی و شیمیایی مولد موخوره بهترین گزینه است .

راههای پیشگیری از موخوره :
1- موی بلند برای موخوره مستعد تر از موی کوتاه است زیرا موی بلند در طول زمان بیشتر از موی کوتاه در معرض آسیب های فیزیکی و شیمیایی است و لذا یکی از راههای پیشگیری کوتاه نگه داشتن مو است .

2- از برس و شانه های فلزی کمتر استفاده شود و حتی المکان از شانه های چوبی استفاده شود .
3- استفاده کمتر از سشوار و اتوی مو

4- استفاده کمتر از رنگ مو و اکسیدان
5- عدم شستشوی مو با آب داغ و برس نکشیدن موهای خیس

6- چرب کردن نوک موها با روغن نارگیل و بادام

دکتر شهریار نظری

http://www.doctornazari.ir